Strona główna

ZABEZPIECZNIA WYKOPÓW GRODZICAMI STALOWYMI, ZABIJANIE HEBÓW
I RUR O ŚREDNICACH FI 300-1200 ORAZ FUNDAMENTÓW

Firma PRI Inżbud powstała w roku 1992. Posiadamy 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac inżynieryjnych na terenie całej Polski.

Nasza specjalność to: – umocnienia ścian i wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych i z tworzyw sztucznych, – budowa bezkolizyjnych przejść podziemnych z zastosowaniem technik bezwykopowych.

ZABEZPIECZNIA WYKOPÓW GRODZICAMI STALOWYMI, ZABIJANIE HEBÓW
I RUR O ŚREDNICACH   fi 300-1200 oraz FUNDAMENTÓW.