Oferta

Oferta

ŚCIANKI SZCZELNE

Specjalizujemy się w dziedzinie umocnień ścian wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych i z tworzyw sztucznych. Stosujemy stalowe grodzice według zaleceń projektowych, zwykle typu GU. Coraz częściej stosowane są również grodzice z PCW.

Oferujemy pełen zakres usług od projektu do wykonania. W naszych projektach uwzględniamy optymalizację kosztową użytych rozwiązań. W trakcie realizacji zadań dbamy o bezpieczeństwo sąsiadujących obiektów: używamy bezrezonansowych młotów wibracyjnych oraz aparatury pomiarowej drgań gruntu Vibra (wg. normy DIN 4150). Wykonujemy ścianki z lądu i jednostek pływających.

Stosujemy suche techniki modyfikacji gruntów przez rozprężanie odwiertami pionowymi.

  • pogrążanie i wyciąganie grodzic stalowych
  • wbijanie kształtowników stalowych dla potrzeb ścianek berlińskich
  • pale rurowe
  • przewierty i przeciski poziome do Φ 1800mm
  • projektowanie w zakresie wyżej wymienionych robót

PALE STALOWE

Wbijamy pale stalowe z dnem otwartym w zakresach średnic od 400 do 1200 mm.

PRZEWIERTY I PRZECISKI POZIOME

Doświadczenia kierownictwa jak i wyspecjalizowanych ekip inżynieryjno – technicznych, zdobyte podczas realizacji prac w gęsto uzbrojonym terenie wielu aglomeracji na terenie Polski, owocuje skutecznym omijaniem istniejących mediów oraz solidnym, terminowym i fachowym wykonaniem usług.

Zaplecze sprzętowe jakim dysponujemy umożliwia nam wykonywanie bezkolizyjnych przejść podziemnych z użyciem technik bezwykopowych. Zwykle wykonujemy tego typu prace na potrzeby firm z branży WOD-KAN i instalatorów infrastruktury kablowej. Nasze techniki pozwalają na bezpieczne poprowadzenie np. rur wodociągowych przez czynne drogi czy tory kolejowe.

Wykonujemy przewierty rurą stalową Φ 600-1800. Posiadamy nowoczesny sprzęt, który pozwala na wykonywanie zadań nawet w trudnych warunkach terenowych, a system kontroli przewiertu pozwala na uzyskanie dużych dokładności wykonania.

Kierownictwo przedsiębiorstwa posiada niezbędne przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia w branży inżynieryjnej. Zatrudniamy około czterdziestu wykwalifikowanych pracowników, którzy stale podnoszą swoje umiejętności.