Realizacje

Realizacje

Wykonujemy roboty dla obiektów mostowych , na nowo budowanych trasach szybkiego ruchu ,autostradach i przebudowach obiektów mostowych, obwodniachach miast. Obiekty hydrotechniczne. Ponadto projekty technologiczne dla potrzeb obiektów mostowych i innych wykonywanych z grodzic.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław

odcinek Wronczyn – Kościan Południe


PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8, ODCINEK WARKA – RADOM (LOT C,D,E)


Widawka – umocnienie nabrzeża we Wrocławiu. Grodzica fi60


Jaz Wróblin na Odrze.


Opole – wał przeciwpowodziowy

Zadanie: Przebudowa wału Metalchem m. Opole – etap I część A.


Most drogowy na Wiśle – Kwidzyn

Zadania: budowa pirsów i komór oraz pogrążanie rur.


LCS Malbork

Zadania:
1. budowa ścianek szczelnych AZ50, VL i G62
2. budowa przejść dla małych zwierząt pod nasypem kolejowym
3. budowa przepustów melioracyjnych pod nasypem kolejowym


Wałcz

Zadanie: umocnienie brzegów jeziora Raduń grodzicami winylowymi.


Linia CMK Psary – Knapówka

Zadanie: budowa ścianki szczelnej technologicznej dla potrzeb remontu przepustów.


Modernizacja DK8 – granica woj. łódzkiego – Rawa Mazowiecka

Zadania:
1. Pogrążanie grodzic w pasie rozdziału DK8 – grodzice do 14m,
2. Budowa komór w przyczółkach i podporach obiektów mostowych.


LCS Ciechanów

Zadanie: budowa ścianki szczelnej wokół podpór wiaduktu.


Łódź – rozbudowa teatru.

Zadanie: Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelna wraz z monitoringiem drgań.


Torzym

Zadanie: Przejście dla zwierząt – przewiert HOBAS 1600mm.


Poznań – Karpia

Budynki wielorodzinne.
Zadanie: Wykonanie ścianki szczelnej oraz jej rozparcia w I etapie w/w inwestycji.