ZABEZPIECZNIA WYKOPÓW GRODZICAMI STALOWYMI, ZABIJANIE HEBÓW I RUR O ŚREDNICACH FI 300-1200 ORAZ FUNDAMENTÓW, KOTWY GRUNTOWE

Firma PRI Inżbud powstała w roku 1992. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac inżynieryjnych na terenie całej Polski.

Nasza specjalność to:

  • umocnienia ścian i wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych i z tworzyw sztucznych,
  • budowa bezkolizyjnych przejść podziemnych z zastosowaniem technik bezwykopowych.

 

Zapraszamy do nowej siedziby firmy INŻBUD  w Parczewie.

ZABEZPIECZNIA WYKOPÓW GRODZICAMI STALOWYMI, ZABIJANIE HEBÓW I RUR O ŚREDNICACH FI 300-1200 ORAZ FUNDAMENTÓW.