Oferta

ŚCIANKI SZCZELNE

Specjalizujemy się w dziedzinie umocnień ścian wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych i z tworzyw sztucznych. Stosujemy stalowe grodzice według zaleceń projektowych, zwykle typu VL lub GU i AZ. Coraz częściej stosowane są również grodzice z PCW.

Oferujemy pełen zakres usług od projektu do wykonania. W naszych projektach uwzględniamy optymalizację kosztową użytych rozwiązań. W trakcie realizacji zadań dbamy o bezpieczeństwo sąsiadujących obiektów: używamy bezrezonansowych młotów wibracyjnych oraz aparatury pomiarowej drgań gruntu Vibra (wg. normy DIN 4150). Wykonujemy ścianki z lądu i jednostek pływających.

Stosujemy suche techniki modyfikacji gruntów przez rozprężanie odwiertami pionowymi.

PALE STALOWE

Wbijamy pale stalowe z dnem otwartym w zakresach średnic od 400 do 1200 mm.

KOTWY GRUNTOWE

Kotwy gruntowe, to elementy konstrukcyjne odpowiedzialne za przenoszenie siły rozciągającej na nośną warstwę gruntu. Kotwa gruntowa składa się z trzech elementów:

Buława kotwy znajduje się w gruncie nośnym i jest z nim zespolona poprzez iniekcję.
Kotwy gruntowe znajdują zastosowanie w wielu konstrukcjach, okazują się niezbędnym elementem podczas wznoszenia konstrukcji kubaturowych, wykonywania konstrukcji hydrotechnicznych, a także różnego rodzaju obiektów drogowych. W przypadku tych ostatnich kotwy gruntowe służą przede wszystkim do stabilizacji skarp, nasypów i zboczy. Kotwy gruntowe wykorzystywane są także przy dodatkowym zabezpieczeniu konstrukcji oporowych. Stosuje się je m.in. przy kotwieniu oczepów zabezpieczających obudowy wykopów szerokoprzestrzennych.