Kontakt

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PRI INŻBUD Andrzej Klaga Spółka Jawna. Parczew 88A, 63-405 Sieroszewice.
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych – inzbud@data.home.pl
3) Państwa dane osobowe:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia – będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych,
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku zdochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty biorące udział w realizacji zlecenia lub umowy, które świadczą usługi dla Administratora m. in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowania działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku zrealizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Państwem umowy,
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub woparciu o uzasadniony cel realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
6) posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych od Administratora, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.